Jak zmienić elementy startowe

Jeśli komputer jest wyraźnie wolniejszy przy każdym kolejnym uruchomieniu, przyczyną problemu mogą być programy, które dodały się do menu „Uruchamianie”. Windows 7 zawiera opcję selektywnego włączania i wyłączania tych elementów.

Krok 1 - Kliknij przycisk „Start” w lewym dolnym rogu ekranu. Wyskakujące okno jest nazywane menu „Start”.

Krok 2 - Wpisz „msconfig” w polu wyszukiwania u dołu menu „Start”, a następnie naciśnij „Enter” na klawiaturze.

Krok 3 - Kliknij zakładkę „Uruchamianie” w górnej części okna.

Krok 4 - Przewiń listę programów startowych, a następnie kliknij pole po lewej stronie każdego programu, który chcesz włączyć. Aby wyłączyć programy, kliknij to samo pole, aby usunąć znacznik wyboru.

Krok 5 - Kliknij „Zastosuj”, a następnie „OK”.

Krok 6 - Kliknij „Uruchom ponownie”, aby ponownie uruchomić komputer i rozpocząć proces uruchamiania tylko z określonych programów.

© Copyright 2022 | computer06.com